L’institut

-L’Institut d’Educació Secundària Enric Valor de Silla és un centre que naix en el curs ¿—? y en l’actualitat  tenim la següent  oferta educativa:

–  Educació Secundària Obligatòria (ESO), de primer fins a  quart d,Eso.

BATXILLERAT :

              * Batxillerat d´Humanitats i Ciencies Socials.

* Batxillerat de Ciències i Tecnología.

–  CICLES FORMATIUS :

                               + ELECTRÒNICA:

                     * CFGM, Instal·lacions de Telecomunicacions

* CFGS, Manteniment Electrònic.

                              + ADMINISTRATIU:

                 * CFGM, Gestió administrativa.

                                               * CFGS, Administració i Finances.

                              + SANITÀRIA:

          * CFGM, Cures auxiliars d’infermeria.

           * CFGS, Laboratori de diagnòstic clínic.

Ací pot ampliar la informació de la Oferta Educativa al centre.

   A part d’esta oferta educativa, el nostre centre oferix suport als  alumnes per mig de comisions de treball formats per :

             * Comisió de  Convivencia .

* Comisió d’igualtat.

                                                 * Comisió d’animació lectora.

Aquestes comisions tenen per objectiu d’aconseguir una millora en la convivència i atendre a la diversitat del nostre alumnat, obtenint un alt nivell de participació que es veu reflectit en l’el·laboració d’una revista al centre.
Des de l’equip educatiu any rere any es fomenta la programació de cursos de formació per al professorat del centre amb l’objectiu d’aconseguir una millora constan en la seua tasca educativa.

Llibres de Text

LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2017 – 2018:

1.-Llibres_ESO_PEV (Programa d’Ensenyaments en Valencià).

2.-Llibres_ESO_PIP (Programa d’Incorporació Progressiva).

3.-Llibres_Batxillerat.

4.-Llibres_FP_per als Cicles Formatius de la família professional

de Sanitària.

5.-Llibres_FP_ per als Cicles Formatius de la família professional d’Electricitat i Electrònica, incloent-hi la Formació Professional Bàsica.

6.-Llibres_FP_per als Cicles Formatius de la família professional d’Administració i Gestió.

Ampa

NOVA DIRECTIVA DE L’AMPA    I.E.S. ENRIC VALOR

    CARGO      NOMBRE
 PRESIDENTA  Maria Jesús MOLINA CARDENETE.
 VICEPRESIDENTA  Alicia SANCHEZ MARTINEZ.
 SECRETARIA  Sonia SANCHEZ GRANDE.
 TESORERA  Cristina ANTON LIÑAN.
 TESORERA 2ª  Iluminada LOPEZ FERNANDEZ.
 VOCAL  Isabel CUARTERO ABRIL.
 VOCAL  Mari Carmen DELGADO SANCHEZ.
 VOCAL  Miguel CUADROS GALDON.