Oferta educativa

EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA (ESO) .

BATXILLERAT :

             * Batxillerat d´Humanitats i Ciencies Socials.

* Batxillerat de Ciències i Tecnología.

ACCÉS ALS ESTUDIS DE BATXILLERAT.

CICLES FORMATIUS :

CARACTERÍSTIQUES_GENERALS

ELECTRÒNICA:

* CFGM, Instal·lacions de Telecomunicacions :

MÒDULS I CARREGA HORÀRIA.

Triptico CFGM TELECOMUNICACIONES 

PRESENTACIÓ FP CFGM

         Enllaç d’Interés.

* CFGS, Manteniment Electrònic:

MÒDULS I CARREGA HORÀRIA

Triptico CFGS MANTENIMIENTO ELECTRONICO DUAL

PRESENTACIÓ FP CFGS

       Enllaç d’Interés

ADMINISTRATIU:

* CFGM, Gestió administrativa.

MÒDULS I CARREGA HORÀRIA

Triptic GM ADMINISTRATIU (Valencià)

Triptic GM ADMINISTRATIU (Castellà) 

* CFGS, Administració i Finances.

MÒDULS I CARREGA HORÀRIA

Triptic CS ADMINISTRACIÓ I FINANCES (Valencià).

Triptic CS ADMINISTRACIÓ I FINANCES (Castellà).

SANITÀRIA:

* CFGM, Cures auxiliars d’infermeria:

MÒDULS I CARREGA HORÀRIA

Tríptic Cures Auxiliars d’Infermeria.

Enllaç d’Interés

* CFGS, Laboratori de diagnòstic clínic:

MÒDULS I CARREGA HORÀRIA

Tríptic Laboratori de Diagnòstic Clínic.

Enllaç d’Interés

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA:

              Especialitat: Electricitat i Electrònica.

Normativa de la FP Bàsica. Generalitat Valenciana.

PRESENTACION FP BASICA A LOS PADRES

Normativa de la FP Bàsica. BOE.