Calendari de les jornades de rebuda

Amb motiu de la situació d’exceptionalitat que estem vivint com a conseqüència de la COVID-19, la incorporació de l’alumnat serà progressiva al llarg de la setmana del 7 a l’11 de setembre.

L’alumnat de cada grup haurà d’assistir a la jornada de rebuda el dia i hora indicats. En finalitzar la jornada de rebuda, es tornarà a casa.

Per als cursos amb més d’un grup, es publicarà pròximament el llistat definitiu d’alumnat. Podreu consultar quin es el vostre grup en esta mateixa pàgina en els pròxims dies, i en tot cas, abans del dia de rebuda corresponent al vostre curs.

Ací podeu consultar el dia i hora de la rebuda per a cada curs i grup:

Ensenyament

Curs

Grup

Dia

Hora

ESO

1r ESO

11

Divendres 11

10:00

12

Divendres 11

10:30

13

Divendres 11

11:00

14

Divendres 11

11:30

2n ESO

21

Dijous 10

10:30

22

Dijous 10

11:00

23

Dijous 10

11:30

24C

Dijous 10

12:00

3r ESO

31

Dimecres 9

9:00

32

Dimecres 9

9:30

33

Dimecres 9

10:00

3PMAR

Dimecres 9

10:30

4t ESO

41

Dimarts 8

9:00

42

Dimarts 8

11:00

43

Dimarts 8

9:30

4PR4

Dimarts 8

10:00

Batxillerat

1r Batx.

B11

Dilluns 7

11:00

B12

Dilluns 7

11:30

2n Batx.

B21M

Dilluns 7

10:30

Cicles Formatius

1r FPB

FPB1

Divendres 11

9:00

2n FPB

FPB2

Divendres 11

9:30

1r CFGM
Gestió
Administrativa

MA1

Dijous 10

10:00

2n CFGM
Gestió
Administrativa

MA2

Dilluns 7

9:00

1r CFGM
Cures Auxiliars
d’Infermeria

MS11

Divendres 11

12:00

MS12

Dijous 10

16:30

MS13

Divendres 11

12:30

1r CFGM
Instal·lacions de
Telecomunicacions

MT1

Dijous 10

9:30

2n CFGM
Instal·lacions de
Telecomunicacions

MT2

Dilluns 7

9:30

1r CFGS
Administració
i Finances

SA1

Dijous 10

17:00

2n CFGS
Administració
i Finances

SA2

Dilluns 7

16:00

1r CFGS
Manteniment
Electrònic

SE1

Dijous 10

17:30

2n CFGS
Manteniment
Electrònic

SE2

Dilluns 7

16:30

1r CFGS
Laboratori Clínic
i Biomèdic

SS11

Dijous 10

9:00

SS12

Dijous 10

16:00

2n CFGS
Laboratori Clínic
i Biomèdic

SS21

Dilluns 7

10:00

SS22

Dilluns 7

17:00