L’institut

-L’Institut d’Educació Secundària Enric Valor de Silla és un centre que naix en el curs ¿—? y en l’actualitat  tenim la següent  oferta educativa:

–  Educació Secundària Obligatòria (ESO), de primer fins a  quart d,Eso.

BATXILLERAT :

              * Batxillerat d´Humanitats i Ciencies Socials.

* Batxillerat de Ciències i Tecnología.

–  CICLES FORMATIUS :

                               + ELECTRÒNICA:

                     * CFGM, Instal·lacions de Telecomunicacions

* CFGS, Manteniment Electrònic.

                              + ADMINISTRATIU:

                 * CFGM, Gestió administrativa.

                                               * CFGS, Administració i Finances.

                              + SANITÀRIA:

          * CFGM, Cures auxiliars d’infermeria.

           * CFGS, Laboratori de diagnòstic clínic.

Ací pot ampliar la informació de la Oferta Educativa al centre.

   A part d’esta oferta educativa, el nostre centre oferix suport als  alumnes per mig de comisions de treball formats per :

             * Comisió de  Convivencia .

* Comisió d’igualtat.

                                                 * Comisió d’animació lectora.

Aquestes comisions tenen per objectiu d’aconseguir una millora en la convivència i atendre a la diversitat del nostre alumnat, obtenint un alt nivell de participació que es veu reflectit en l’el·laboració d’una revista al centre.
Des de l’equip educatiu any rere any es fomenta la programació de cursos de formació per al professorat del centre amb l’objectiu d’aconseguir una millora constan en la seua tasca educativa.