Llibres de Text

LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2017 – 2018:

1.-Llibres_ESO_PEV (Programa d’Ensenyaments en Valencià).

2.-Llibres_ESO_PIP (Programa d’Incorporació Progressiva).

3.-Llibres_Batxillerat.

4.-Llibres_FP_per als Cicles Formatius de la família professional

de Sanitària.

5.-Llibres_FP_ per als Cicles Formatius de la família professional d’Electricitat i Electrònica, incloent-hi la Formació Professional Bàsica.

6.-Llibres_FP_per als Cicles Formatius de la família professional d’Administració i Gestió.