Oferta Educativa

–  EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA (ESO) .

BATXILLERAT :

             * Batxillerat d´Humanitats y Ciencies Socials.

* Batxillerat de Ciències y Tecnología.

ACCÉS ALS ESTUDIS DE BATXILLERAT.

–  CICLES FORMATIUS :

Ací CARACTERÍSTIQUES_GENERALS dels Cicles Formatius.

ELECTRÒNICA:

* CFGM, Instal·lacions de Telecomunicacions :

Mira estos enllaços…..

                              Triptico CFGM TELECOMUNICACIONES 

PRESENTACIÓ FP CFGM

         Normativa.

* CFGS, Manteniment Electrònic.

Mira estos enllaços…..

Triptico CFGS MANTENIMIENTO ELECTRONICO DUAL

PRESENTACIÓ FP CFGS

       Normativa.

________________________________________________________________

ADMINISTRATIU:

* CFGM, Gestió administrativa.

Triptic GM ADMINISTRATIU (Valencià)

Triptic GM ADMINISTRATIU (Castellà) 

* CFGS, Administració i Finances.

Triptic CS ADMINISTRACIÓ I FINANCES (Valencià).

Triptic CS ADMINISTRACIÓ I FINANCES (Castellà).

________________________________________________________________

SANITÀRIA:

* CFGM, Cures auxiliars d’infermeria.

Tríptic Cures Auxiliars d’Infermeria.

* CFGS, Laboratori de diagnòstic clínic.

Tríptic Laboratori de Diagnòstic Clínic.

________________________________________________________________

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA:

              Especialitat: Electricitat i Electrònica.

Mira estos enllaços…..

Normativa de la FP Bàsica. Generalitat Valenciana.

PRESENTACION FP BASICA A LOS PADRES

Normativa de la FP Bàsica. BOE.

 

 

 

Llibres de Text

LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2017 – 2018:

1.-Llibres_ESO_PEV (Programa d’Ensenyaments en Valencià).

2.-Llibres_ESO_PIP (Programa d’Incorporació Progressiva).

3.-Llibres_Batxillerat.

4.-Llibres_FP_per als Cicles Formatius de la família professional

de Sanitària.

5.-Llibres_FP_ per als Cicles Formatius de la família professional d’Electricitat i Electrònica, incloent-hi la Formació Professional Bàsica.

6.-Llibres_FP_per als Cicles Formatius de la família professional d’Administració i Gestió.