OFERTA EDUCATIVA

–  EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA (ESO) .

BATXILLERAT :

             * Batxillerat d´Humanitats y Ciencies Socials.

* Batxillerat de Ciències y Tecnología.

ACCÉS ALS ESTUDIS DE BATXILLERAT.

–  CICLES FORMATIUS :

Ací CARACTERÍSTIQUES_GENERALS dels Cicles Formatius.

ELECTRÒNICA:

* CFGM, Instal·lacions de Telecomunicacions :

Mira estos enllaços…..

                                               Triptic CFGM ELECTRÒNICA.

         Normativa.

* CFGS, Manteniment Electrònic.

Mira estos enllaços…..

Triptic CFGS ELECTRÒNICA.

       Normativa.

________________________________________________________________

ADMINISTRATIU:

* CFGM, Gestió administrativa.

 Triptic GM ADMINISTRATIU.

* CFGS, Administració i Finances.

Triptic CS Adninistració i Finances.

________________________________________________________________

SANITÀRIA:

* CFGM, Cures auxiliars d’infermeria.

Cures auxiliars d’Infermeria.

* CFGS, Laboratori de diagnòstic clínic.

Laboratori de diagnòstic clínic.

________________________________________________________________

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA:

              Especialitat: Electricitat i Electrònica.

Mira estos enllaços…..

Presentació de la FP Bàsica.

Normativa de la FP Bàsica. Generalitat Valenciana.

Normativa de la FP Bàsica. BOE.

 

 

 

Llibres de text

LLIBRES DE TEXT PER AL CURS 2017 – 2018:

1.-Llibres_ESO_PEV (Programa d’Ensenyaments en Valencià).

2.-Llibres_ESO_PIP (Programa d’Incorporació Progressiva).

3.-Llibres_Batxillerat.

4.-Llibres_FP_per als Cicles Formatius de la família professional

de Sanitària.

5.-Llibres_FP_ per als Cicles Formatius de la família professional d’Electricitat i Electrònica, incloent-hi la Formació Professional Bàsica.

6.-Llibres_FP_per als Cicles Formatius de la família professional d’Administració i Gestió.